Články

Eckhart Tolle

je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života, poté žil několik let u svého otce ve Španělsku. Studovat odjel do Londýna a následně Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. V devětadvaceti letech hluboká duchovní transformace radikálně  změnila směr jeho života. Od roku 1996 žije ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Moudrost v každodenním životě

Základem je být

Má-li nějaká naše činnost kvalitu flow ( plynutí ), patří do being ( bytí ). Když má kvalitu push ( tlačení ), jde o doing ( dělání, činění ). Tlačíme, pokud je pro nás cíl nebo ukončení procesu důležitější než proces sám. Aktivita, která plyne, je vždy prožívána příjemně, protože vychází přímo z touhy a směřuje k jejímu uspokojení. … Číst celý článek

Jak to u nás chodí

1. První kontakt

Rozhodnete-li se mě kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky nebo mailem.

Ráda bych se od Vás již v rámci tohoto prvního kontaktu dozvěděla, z jakého důvodu jste se rozhodl/rozhodla mě oslovit. Několik vět pro krátkou orientaci zcela postačí.

Poté si pravděpodobně domluvíme termín prvního osobního setkání.

2. První osobní setkání

Během této první schůzky mě budou zajímat Vaše představy o naší případné spolupráci a také zda máte představu o tom, co by Vám tato spolupráce měla přinést, abyste ji mohl/mohla považovat za smysluplnou a uspokojivou.

Budete mít šanci dozvědět se něco o mě a také o způsobu práce a metodách, které nabízím. Společně se pak pokusíme vybrat takovou formu naší spolupráce, která by pro Vás mohla být tou nejpřínosnější.

V rámci prvního setkání byste si měl/měla vytvořit dobrou představu o tom, kdo jsem, co Vám mohu nabídnout a zda jsem skutečně tím člověkem, s nímž chcete dále spolupracovat. Neváhejte se mě proto zeptat na cokoliv, co byste se o mě a mém způsobu práce chtěl/chtěla dozvědět.

První schůzka trvá 60 minut a je honorovaná částkou 1500,-Kč.