Kouč

Jako kouč věřím v to, že tělo a duše jsou dvě propojené, vzájemně komunikující a neoddělitelné jednotky. Jsem přesvědčena o tom, že velmi často v situacích, kdy je náš rozum bezradný, vědí naše těla, která řešení jsou pro nás ta pravá. Pravá proto, že nejlépe souzní s naší duší, vnitřní podstatou, naší bytostnou touhou. A je nasnadě, že právě pro jejich uskutečnění jsme schopní zmobilizovat největší množství energie.

Koučování

je technikou podpory lidí v jejich osobním růstu a při uskutečňování změn. Koučovací techniky využíváme pro široké spektrum témat, která mohou vycházet z profesního nebo osobního života.

Kouč s klientem vytváří vize a cíle v různých aspektech života a vyvíjí strategie k jejich naplnění. Dovednosti kouče mobilizují klientovu odvahu, vnitřní zdroje a motivaci ke změně.

Pomocí koučovacích otázek nabízí kouč klientovi netradiční úhly pohledu, zajímavé odpovědi tam, kde by je sám nehledal a společně odstraňují bariery z cesty klientova snažení.

/ definice převzata ze studijních materiálů Institutu Biosyntézy o.s. /

Somatické koučování

je cestou, jak vnímat klienty celostně. Zatímco hlavním pilířem standardních koučovacích technik je obvykle práce na intelektuální úrovni, somatické koučování bere v potaz rovněž klientovo prožívání na tělesné a emocionální úrovni. Jde o unikátní spojení, které dává koučovacím technikám komplexnost a ještě větší sílu.

/ definice převzata ze studijních materiálů Institutu Biosyntézy o.s. /

Michaela Bodnárová

Zážitek osamění se svým vlastním bytostným já je zážitkem nejvyšším a rozhodujícím. V něm může pacient zakusit, co ho nese, když on už není s to se nést. A tato zkušenost mu poskytne nezničitelný základ.

- C. G. Jung -