MUDr. Michaela Bodnarová

psychoterapeut a kouč

Vzdělání:

 • 1. lékařská fakulta UK Praha ( 1988 – 1994 )
 • atestace ze všeobecné psychiatrie ( 1997 )

Odborné výcviky:

 • Psychoterapeutický výcvik v PBSP ( 2012 – 2016 )
 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – supervizní část ( 2011 – 2013 )
 • Výcvik v Somatickém koučování ( 2011 – 2012 )
 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – základní část ( 2008 – 2011 )

Další odborné semináře:

 • Arteterapie v kontextu Biosyntézy
 • Terapie traumatu v Biosyntéze

Profesní kariera:

 • soukromá psychoterapeutická praxe
 • Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET – sekundární lékař
 • Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice – sekundární lékař

Michaela Bodnárová

Zážitek osamění se svým vlastním bytostným já je zážitkem nejvyšším a rozhodujícím. V něm může pacient zakusit, co ho nese, když on už není s to se nést. A tato zkušenost mu poskytne nezničitelný základ.

- C. G. Jung -